หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

การสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนในระบบ TCAS63 รอบที่ 2 สจล.

วันที่เวลาโพส 18 มีนาคม 63 10:42 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremiumการสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนในระบบ TCAS63 รอบที่ 2

ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะไม่มีการสอบสัมภาษณ์แบบ Face-to-Face ในทุกหลักสูตร ทุกสาขา แต่จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ ดังนี้
  1. Video Call เช่น Microsoft Teams, Google Hangouts Meet หรือ Line Call เป็นต้น
  2. Video Clip Submission เช่น กำหนดหัวข้อให้พูดอัดเป็นวีดีโอคลิปส่งให้พิจารณา
  3. Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
  4. ไม่ต้องสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ ที่สาขาวิชากำหนด
ทางสถาบันจะประกาศรูปแบบการสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตรให้ทราบต่อไป ให้น้องๆ ติดตามข้อมูลได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ