หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

เรียน 1 ได้ถึง 2 กับหลักสูตร วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

วันที่เวลาโพส 25 พฤษภาคม 62 09:03 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

หลักสูตร วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นแห่งเดียวที่รวมเอาหลักสูตรการบินและวิศวกรรมการบินเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยเหตุผลด้านความสามารถเฉพาะที่จะทำให้นักบินที่จบออกไปมีทักษะที่มากกว่าที่อื่นๆ ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกลศาสตร์การบิน การคำนวณทิศทางลม และความรู้เรื่องเครื่องยนต์ อีกทั้งเมื่อจบวิศวกรรมการบินสามารถไปประกอบอาชีพช่างซ่อมบำรุงได้ เพราะน้องๆ มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกลต่างๆ อยู่แล้ว

 

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรนี้ ที่ สจล. จะได้เรียนตั้งพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องยนต์ และเรียนเจาะหลักเรื่องวิศวกรรมการบิน ในชั้นปีที่2 หลังจากนั้นก็จะได้ทำโปรเจ็ค เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และนำความรู้ต่างๆมาผนวกเข้าด้วยกัน และเรียนบินเครื่องบินจริงๆในชั้นปีสุดท้าย 

โอกาสงาน

สามารถไปได้ 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล วิศวกรรมการบิน และ นักบินพาณิช์ และ อีกทั้งยังเป็นการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ดังนั้นเมื่อจบแล้วสามารถทำงานกับสายการบินได้ทั่วและโรงเรียนการบินที่ขอรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ และมีสิทธิ์สอบเพื่อได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีพร้อมกับจบหลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินและหลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์จากกรมการบินพลเรือนอีกด้วย

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด