หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

เจาะลึก "กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน" สร้างโลกยุคใหม่เพื่อเจนอัลฟ่า

วันที่เวลาโพส 24 พฤษภาคม 62 20:50 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

สำหรับน้องๆ ที่เคยตั้งข้อสงสัยว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นอันตรายจริงหรือไม่ แล้วทำไมในต่างประเทศถึงยกให้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาด ขอแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมให้น้องๆ ได้ศึกษาคลายความสงสัย คือ 

1. วิศวกรรมพลังงาน 

สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนดี ระหว่างวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์ วิศวกรรมพลังงานอาจตอบโจทย์น้องๆ ได้ เนื่องจากสาขานี้เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์อย่างลงตัว โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคด้านอิเล็กทรอนิคส์กำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และระบบควบคุม เพื่อสร้างรระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีส่องสว่าง และวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ที่มีประสิทธิภาพ บนเส้นทางอาชีพยาวไกลแน่นอน 
 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมาก สำหรับสาขาวิชานี้น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านไฟฟ้า การออกแบบ การวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ระบบที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เช่น ระบบไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่กำลังเป็นที่นิยมและกำลังจะเป็นส่วนสำคัญที่มาทดแทนการผลิตไฟฟ้าแบบเก่าในอนาคต สำหรับอนาคตที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล วิศวกรไฟฟ้าจะเป็นคนสำคัญที่จะต้องป้อนและวางแผนพลังงานไฟฟ้าของประเทศหรือโลกใบนี้ ให้เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้น หากน้องๆ เลือกเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วรับรองได้ว่าน้องจะไม่ตกงานอย่างแน่นอน!

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ