หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

ไขรหัส กลุ่มวิศวกรรม สายดิจิทัลและเทคโนโลยี “ภาคอินเตอร์” สจล.

วันที่เวลาโพส 17 พฤษภาคม 62 12:06 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในสถาบันสอนวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่และแข็งแกร่งแห่งหนึ่งของไทย ที่เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ กว่า 10 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดถูกยกเครื่อและออกแบบให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของนวัตกรรมเสมอ และนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สจล. ได้รับการยอมรับและเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันที่ว่า วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง ตราบใดที่เราอยู่ภายใต้โลกที่ไม่หยุดนิ่งแห่งนี้กลุ่มวิศวกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี ก็เป็นอีกกลุ่มที่น่าสนใจมากอันดับต้นๆ หากน้องคนไหนที่เป็นสายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ และมองหาโอกาสในการทำงานในซิลิคอน แวลลีย์ ขอแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมในกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลของไทย น้องๆ ที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชานี้จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นแอดวานซ์ เช่น การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) ระบบคลาวด์ (Cloud) และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ด้วยคณาจารย์ที่มีความสามารถและเปิดพื้นที่ในการครีเอทีฟให้น้องๆ ได้ลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจไทยต่อไป 
 

2. วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 

วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เป็นหนึ่งในกลุ่มวิศวกรรมที่น่าจับตามองในยุคดิจิทัล เพราะในโลกแห่งอนาคตอันใกล้ งานหลายอย่างจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์แทบทั้งสิ้น หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ต้องการเป็นดิสรัปเตอร์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโลกของเรา โดยน้องๆ เข้ามาเรียนจะได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ด้วยสกิลด้านอิเล็คทรอนิกส์ และเมื่อสำเร็จการศึกษามีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกทั้งในไทยและต่างประเทศ 
 

3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

วิศวกรรมมาแรงในยุคเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ที่จะสร้างสกิลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ โทรศัพท์ ฯลฯ ทั้งนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้การคำนวนและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติตัวเลข การเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ กว่า 100 สถาบัน ที่จะช่วยสร้างน้องๆ ให้เป็นบิล เกตส์ แห่งเอเชียได้

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด