หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

เจาะลึก กลุ่มวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรอินเตอร์) สร้างโลกยุคใหม่เพื่อเจนอัลฟ่า

วันที่เวลาโพส 28 เมษายน 62 14:52 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้เราเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ภาษากลายมาเป็นทักษะจำเป็นที่ต้องมีควบคู่ไปกับความรู้ในการทำงาน และ รู้หรือไม่ว่า! วิศวกรเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานฝีมือ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพได้ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ จึงถูกออกแบบขึ้น เพื่อมาตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันนี้ ที่ทำลายข้อจำกัดด้านภาษาในการศึกษาศาสตร์ด้านวิศวกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในสถาบันสอนวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่และแข็งแกร่งแห่งหนึ่งของไทย ที่เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ กว่า 10 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดถูกยกเครื่อและออกแบบให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของนวัตกรรมเสมอ และนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สจล. ได้รับการยอมรับและเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันที่ว่า วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง ตราบใดที่เราอยู่ภายใต้โลกที่ไม่หยุดนิ่งแห่งนี้ 

วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ผลิตบัณฑิต ภายใต้แนวคิดการเป็นผู้สร้าง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ และสร้างให้โลกน่าอยู่ขึ้น เพราะ “วิศวกร” เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญที่สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์สังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆ สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ดีนั้น คงจะหนีไม่พ้นสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสังคมรอบข้างที่เราอยู่ สจล. ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้และเป็นสถาบันการศึกษาที่กล้าการันตีว่าเปิดพื้นที่ทางความคิดของนักศึกษาและสนับสนุนเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดให้กับน้องๆ ทุกคน 

สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สจล. มีอะไรบ้างนั้น วันนี้จะขอแนะนำ กลุ่มวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ ที่จะทำให้น้องๆ จบไปอย่างไม่ตกงานในยุคดิสรัปชั่น 


กลุ่มวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรในกลุ่มนี้ จะเกี่ยวข้องกับการนำเพียววิทยศาสตร์ผสมกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกิดเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้ 
 

1. วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

วิศวกรรมชีวการแพทย์เกิดจากการผสมผสานของศาสตร์สองแขนง คือ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือนวัตกรรมทางการแพทย์ เมื่อน้องๆ เข้ามาศึกษาจะได้เรียนทั้งด้านชีววิทยา เคมี วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ออกแบบและสร้างสรรค์อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น อวัยวะเทียม อุปกรณ์ฝังในร่างกาย เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้ศึกษาถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และการใช้เทคโนโลยีควบคู่ในการรักษาอีกด้วย
 

2. วิศวกรรมเคมี 

วิศวกรรมเคมี สาขาที่น้องๆ หลายคนคุ้ยเคยกันดี วิศวกรรมเคมีนั้นจะเป็นการเรียนที่บูรณาการศาสตร์ด้านเคมีและวิศวกรรมเข้าด้วยกันในการออกแบบกระบวนการปฏิกิริยาและการเร่งปฏิกิริยา พอลิเมอร์ เทคโนโลยีนาโน ไปจนถึงชีวเคมีและการจัดการทางวิศวกรรมเคมีในด้านสิ่งแวดล้อม และน้องๆ ทราบหรือไม่ว่าวิศวกรรมเคมี เป็นหนึ่งในสาขาที่ต้องการคนมากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม และถ้าน้องๆ จบในหลักสูตรอินเตอร์ด้วยแล้ว รับรองว่าสามารถทำงานได้ในบริษัทดังทั่วโลกแน่นอน 
 


สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ ของทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดของคะแนน คุณสมบัติการรับสมัคร และสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ นี้ จะเปิดรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlnews

 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด