หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

เรียนศิลปศาสตร์ ญี่ปุ่น ที่ สจล. สร้างอาชีพหลากหลาย รายได้ไม่ธรรมดา

วันที่เวลาโพส 18 เมษายน 62 12:03 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

 

จุดเด่นของที่นี่

จุดเด่นของการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นที่นี่นั้น นอกจากจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นแล้ว ยังมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในญี่ปุ่นอีกด้วย เพื่อเปิดเวทีจริงให้แก่นักศึกษาสามารถใช้ได้จริงแน่นอนในการทำงานในอนาคต 

การเรียนการสอนภายในหลักสูตร

การเรียนการสอนที่นี่จะเน้นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในวิชาชีพส่วนใหญ่ และในช่วงปี 2 นักศึกษาจะได้นำเสนองานโปรเจ็คที่คิดเอง และนำเสนอด้วยตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ไขจุดอ่อนในการใช้ภาษาญี่ปุ่น และทำให้นักศึกษาคุ้นเคยในการพูดภาษาญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว นักศึกษายังต้องเรียนวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แนวคิด และการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่น เพราะจะทำให้นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและทักษะในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นอีกด้วย

 

 

โอกาสงาน

- เลขานุการ

- มัคคุเทศก์ หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว

- ครู หรืออาจารย์

- เจ้าหน้าที่โรงแรม 

- เจ้าหน้าที่สายการบิน หรีอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรีอภาคพี้น

- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

- เลขานุการ

- มัคคุเทศก์ หรือพนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว

- ครู หรืออาจารย์

- เจ้าหน้าที่โรงแรม สถานที่พัก รีสอร์ท

- เจ้าหน้าที่สายการบิน หรีอพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรีอภาคพี้น

- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

- เจ้าหน้าที่ธุรการ  

- ประกอบอาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

- ล่าม

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด