หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

เปิดตัวหลักสูตรใหม่ กับ เชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientist Chef) ทางเลือกใหม่กับการเรียนทำอาหาร

วันที่เวลาโพส 22 กุมภาพันธ์ 62 14:48 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium


หลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อผลิต เชฟนักวิทยาศาสตร์หรือ “Scientist Chef” การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการบูรณาการความรู้และทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ทักษะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร  ความรู้และทักษะการบริหารจัดการในการประกอบอาหารและธุรกิจ อีกทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษและเยอรมัน รวมไปถึงประสบการณ์การเรียนและฝึกงานที่สวิสเซอร์แลนด์ จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ประยุกต์ใช้ในการทำงาน ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้
 
อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยญชาญในแต่ละด้าน เช่น วิทยาศาสตร์การอาหาร การประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติแบบมืออาชีพ เชฟ และผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง
  • ห้องครัวระดับมาตรฐานสากล
  • การฝึกงานในสถานประกอบการจริงที่สวิสเซอร์แลนด์
 
จุดเด่นของหลักสูตรนี้
เป็นหลักสูตร 3 ปริญญา ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะหลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่ผลิตเชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientist Chef)
โดยมีความร่วมมือกับสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเรียนที่ KMITL 3 ปี และเรียนที่สวิสเซอร์แลนด์ 1 ปี และจุดเด่นอีกข้อคือเน้นการผลิตเชฟที่มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถทำ cooking show, event show เกี่ยวกับอาหารได้
 
การเรียนการสอนของคณะ

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 3 ด้านคือ
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติแบบมืออาชีพ  
2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประกอบอาหารและพัฒนาเมนูอาหาร
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการบริหารจัดการในการประกอบอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องโอกาสงาน
-เชฟหรือเจ้าของกิจการทั้งในและต่างประเทศ
-นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
-นักวิจัยในองค์กร หรือในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
-ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร
-เจ้าของกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร


แผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์ 
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรเชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef) จะคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถด้านวิทยาศาตร์และสนใจในศิลปะการปรุงอาหาร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางอาหารผ่านการการสอบสัมภาษณ์ ในภาคการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร และศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะการปรุงอาหาร) ตามรายละเอียดปฏิทินการรับนักศึกษา 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด