หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง รุ่นพี่ติดดาว

นักศึกษาปี 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากผลงาน "ล้อแม็กอัจฉริยะ"

วันที่เวลาโพส 08 กุมภาพันธ์ 62 17:38 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium
      นักศึกษาปี 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา จากการประกวด Go Further Innovator Scholarship 2018 จากผลงาน ล้อแม็กอัจฉริยะ “Max Vampire” Smart Mag Wheel อีกนวัตกรรม จากห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
 

โดยทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายกรณัฐ ศรีลา 
2. นายกฤตภาส กิติวัฒนากร
3. นายเกริกชณัฐ ปภาวินธน 
4. นายชนพัฒน์ ไชยมิ่ง
5. นาย ฐิติวุฒน์ ทรัพย์รุ่งเรือง
โดยมี รศ.อนุพงศ์ สรงประภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ