หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง รุ่นพี่ติดดาว

นักศึกษาชั้นปี 1 คว้า เหรียญทองแดงการแข่งขัน A-Math กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 46

วันที่เวลาโพส 07 กุมภาพันธ์ 62 13:07 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

   

     นางสาวสิดาพร น้ำจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน A-Math ประเภทบุคคลหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20มกราคม พ.ศ.2562 โดยได้จัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด