หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับรอบโควตา ถึง 1 มีนาคม เท่านั้น!

วันที่เวลาโพส 07 กุมภาพันธ์ 62 10:27 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium


โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนเครือข่าย MOU
จำนวนรับทั้งหมด 80 คน

GPAX    2.50
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2562
 
หลักสูตรที่เปิดรับ
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                         65           คน
-สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ              15           คน
 
เกณฑ์การคัดเลือก
-กำลัง/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
-อยู่โรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
-อยู่ในโรงเรียนเครือช่าย MOU
-เรียนสาย วิทย์-คณิต
-ใช้ GPAX 2.50
-ใช้คะแนน GATและ PAT1
รายละเอียด คลิก
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด