หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

มารู้จักกับ...สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม หลักสูตรแรกในประเทศไทย

วันที่เวลาโพส 30 มกราคม 62 16:52 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
     ปัจจุบันอุตสาหกรรมดนตรี กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และสามารถประยุกต์ร่วมกับธุรกิจได้ทุกแขนง รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ธุรกิจอีกมากมาย และหลากหลายยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ได้ผลิตวิศวกรด้านดนตรีคุณภาพที่สามารถยกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
     อุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบันขยายวงอย่างกว้างขวาง เช่น งานอีเวนท์ งานดนตรี ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมบันเทิง ต่างต้องพึ่งความสามารถของวิศวกรดนตรี หรือแม้กระทั้งธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง จำเป็นต้องคำนึงถึงวัสดุ และทิศทางของเสียง การลดเสียงรบกวน หรือการสร้างห้องที่ทำให้เกิดเสียงที่สมดุล เป็นต้น
 


การเรียนการสอนในหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1  เริ่มเรียนจากพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น คณิศศาสตร์ ฟิสิกส์ของเสียง ซอร์ฟแวร์เสียง ทฤษฎีดนตรี
ชั้นปีที่ 2  เรียนบทเรียนที่สูงขึ้นและเป็นภาคปฏิบัติมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก คอมพิวเตอร์ดนตรีและเทคโนโลยี เป็นต้น
ชั้นปีที่ 3  เรียนวิชาขั้นสูง เช่น วิศวกรรมอคูสติค การออกแบบเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการผสมเสียง การผลิตงานดนตรีและเสียง เป็นต้น
ชั้นปีที่4   ทำสหกิจศึกษาเพื่อเป็นตัวจบการศึกษา และได้ฝึกงานในบริษัทชั้นนำต่างๆ

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เป็นหลักสูตรแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนวิศวกรรมดนตรี อีกทั้งยังมีเครื่องมือทันสมัยที่พร้อมให้ประสบการณ์
-ห้องคีย์บอร์ดสกิล สำหรับเรียนเปียโน
- ห้องสตูดิโอต่างๆ เครื่องมือสำหรับผลิตดนตรี
-เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ทั้งแบบสากล และแบบอิเล็กทรอนิกส์
 โอกาสงาน

ด้านโอกาสการทำงานของวิศวกรดนตรีและสื่อประสมนั้นมีขอบเขตงานที่กว้างขวาง หลักๆ จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง ดนตรี ภาพยนตร์ หรือธุรกิจอื่นๆ เช่น
- Audio engineering 
- Sound engineering 
- Studio recording 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด