หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

จบแล้วเป็นนักบินได้เลย....วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

วันที่เวลาโพส 30 มกราคม 62 13:21 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium
ปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจการบินมีการขยายตัวอย่างมาก บุคลากรการบินจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น จึงเกิดหลักสูตรการบินเพื่อรองรับส่วนนี้ และพร้อมจะทำให้คนธรรมดาไม่จำกัดเพศที่ฝันอยากเป็นนักบินได้มีโอกาส

 
การเรียนการสอนภายในหลักสูตร
ปี 1       เรียนพื้นฐานทั่วไป และ วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปี 2       เรียนวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกี่ยวกับเครื่องบิน
ปี 3       จะได้เรียนวิศวกรรมอากาศยานและขึ้นบินจริง
ปี 4       ขึ้นบินจริงตลอดปี และเรียนเพิ่มเติม
 
จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร
    เรียนหลักสูตรนี้ต้องมีความตั้งใจ ได้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และมีสุขภาพกายและใจที่ดี นอกจากนี้วิทยาลัยได้จัดค่ายเพื่อวัดความพร้อมให้น้องๆ ได้มาค้นหาตัวเอง และหลังจบค่ายจะได้รับการตรวจจากนักบิน และหมอเพื่อเช็กความเหมาะสม และสุขภาพกาย ใจ หากผ่านแล้ว จะได้รับใบ Certificate สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้เลยโอกาสงาน
เรียนจบแล้วจะได้รับ License นักบินสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับใบ Certificate ที่จำเป็นถึง 4 ใบเพื่อการันตีคุณภาพ และเมื่อจบหลักสูตรนี้ ก็สามารถประกอบวิชาชีพได้เลย

สมัครเรียนทำอย่างไร
สามารถสมัครเรียนในรอบการส่ง Portfolio, Quota และสอบตรง ซึ่งทั้ง 3 ช่องทางนี้มีเงื่อนไขข้อหนึ่ง คือ จะต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจ หากผ่านข้อกำหนดนี้นั่นหมายความว่าน้องๆ มีความพร้อมที่จะเรียนเป็นนักบินได้แล้ว
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด