หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

วิธีจัดการสิทธิ์ เมื่อติด TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ PORTFOLIO

วันที่เวลาโพส 28 มกราคม 62 15:01 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium
     TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ PORTFOLIO ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ใน ระบบ MyTCAS เพื่อไม่ให้พลาด หรือ เสียสิทธิ์ ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในปีนี้กัน โดยขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 1 ให้ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบเพื่อรวจสอบรายชื่อตนเอง ว่าผ่านการคัดเลือก ให้เข้าศึกษาในสถาบัน และยืนยันผ่านระบบ 

การยืนยันสิทธิ์ คือ การยืนยันว่าตัดสินใจว่าจะเข้าเรียนใน คณะ/สาขา ที่ผ่านการคัดเลือก
การสละสิทธิ์ คือ การยกเลิกสิทธิ์ที่น้องๆ ได้ยืนยันสิทธิ์ไป ซึ่งในระบบ MyTCAS ปีนี้ น้องสามารถสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว
การไม่ยืนยันสิทธิ์ คือ การปฏิเสธการเข้าเรียนใน คณะ/สาขา ที่ผ่านการคัดเลือก และไม่ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว
Auto-Clearing House คือ การยืนยันสิทธิ์แบบอัตโนมัติ  จะเป็นกรณีพิเศษของ TCAS รอบ 3 และ 4 คือ เมื่อไปสัมภาษณ์ก็จะถือว่ายืนยันสิทธิ์ทันที 

1. ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

2. ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว ในระบบ

3. กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP

4. ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ 
ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3 ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์

5. ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ยืนยันสิทธิ์” และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP

6. ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ยืนยันสิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด