หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง คณะดีพี่บอกต่อ

สจล. เปิดตัววิชาใหม่ “Fun with AI สนุกกับปัญญาประดิษฐ์ ” ครั้งแรกของประเทศไทย เรียนผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม ปี 62 นี้

วันที่เวลาโพส 24 มกราคม 62 16:11 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium
     วันที่ 21 ม.ค. 2562 ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. เปิดตัวรายวิชา สนุกกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ Fun with AI” ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดการเปิดวิชาที่รองรับการเรียนรู้ของโลกอนาคต เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ และทดลองอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ที่คิดอ่านเสมือนมนุษย์ ไปจนถึงการคิดค้นและพัฒนาแพลตฟอร์มของเอไอ (AI) ตอบรับกระแสคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการใช้ชีวิต และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของรูปแบบการใช้ชีวิตและทำงานในโลกอนาคต อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆ 


 
     ด้าน ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. กล่าวว่า วิชา “สนุกกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ Fun with AI” จะเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นี้ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 โดยเปิดสอนผ่านระบบออนไลน์ และเปิดสอนเป็น “รายวิชาเลือก” สำหรับนักศึกษาทุกคณะที่สนใจ สามารถเรียนลงทะเบียนเรียนได้
    ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence : AI เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบัน จากการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถในการเรียนรู้แบบสมองมนุษย์ที่มีความซับซ้อน ทั้งในด้านการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดเชิงตรรกะ หรือการกระทำเสมือนมนุษย์
     


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด