หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปิดรับรอบโควตา กุมภาพันธ์นี้ 7 ที่นั่งเท่านั้น!!!

วันที่เวลาโพส 21 มกราคม 62 17:18 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

 
จำนวนรับ 7 คน

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
-สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
 
เกณฑ์การรับสมัคร
+กำลัง / สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
+แผนการเรียน วิทย์-คณิต
+GPAX 2.50
+มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรี หรือความสามารถที่เกี่ยวข้อง
+พิจารณาจาก GPAX วิชาคณิต ฟิสิกส์ และอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์
 
เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562

อ่านรายละเอียด คลิก


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด