หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับรอบโควตา 2 ประเภท กุมภาพันธ์นี้!

วันที่เวลาโพส 25 มกราคม 62 11:45 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium


TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
คณะศิลปศาสตร์

 
จำนวนรับ 55 คน
 
หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)หลักสูตร 4 ปี
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                       20           คน
-สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น                                                          20           คน
-สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                    15           คน
 
โควตาที่เปิดรับ

-ประเภทโควตาผลการเรียนดี
-ประเภทโควตาโรงเรียนในเครือข่าย
 
เกณฑ์การรับสมัคร
+กำลัง / สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6
+เลือกสมัครได้ 1 ประเภท 1 หลักสูตรเท่านั้น
+มีสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
+คุณสมบัติตามโครงการและสาขาวิชา
 
เปิดรับสมัคร 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ที่นี่ 
http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

คุณสมบัติ


ระเบียบการ คลิก

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด