หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

25 ที่นั่งเท่านั้น!! กับ TCAS รอบโควตา วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

วันที่เวลาโพส 18 มกราคม 62 16:05 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2562
 

จำนวนรับ 25 คน
GPAX 3.00

 
หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
-วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์)
 
เกณฑ์การรับสมัคร
-กำลัง/สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
-เรียนแผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ เรียนหลักสูตรนานาชาติ
-มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

คุณสมบัติและกำหนดการ
อ่านเพิ่มเติม คลิก

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด