หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง TCAS 5 รอบ สจล.

TCAS รอบโควตา การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับ 4 กุมภาพันธ์ นี้

วันที่เวลาโพส 18 มกราคม 62 13:34 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

Seats 25
GPAX 2.75
Program
B.SC. (Logistics Management)- 4 year degree

 
Qualification
+Graduated/studying in Matthayom 6
+Science-Mathematics Program or Mathematics-English program.
+Graduated/studying in the final year of Grade-12 or Year-13 education an international school in Thailand or a high school abroad.
 
Application 4 Feb – 5 MAR 2019  Clickmore ++

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด