หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง รุ่นพี่ติดดาว

นักศึกษา วิศวะ ลาดกระบัง ได้รับรางวัลพระราชทานการศึกษาดีเด่น

วันที่เวลาโพส 17 มกราคม 62 16:03 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium

     ขอแสดงความยินดีกับ นายโชติรวี ฉัตรพัฒนศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.92 พร้อมประกาศนียบัตร จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561


คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด