หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง รุ่นพี่ติดดาว

นักศึกษา วิศวะ กวาด 2 รางวัล จากเวที KPMG Cyber Security Challenge 2018

วันที่เวลาโพส 27 ธันวาคม 61 13:34 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2018 ซึ่งเป็นการแข่งขันความสามารถในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ จัดโดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมี ผศ.อัครเดช วัชระภูพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
นายกมลณพ อรุณรัตน์   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ณัฐภัทร ทิพย์โพธิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายวันดี ศรีเพ็ญรัก        นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายกิตตินันท์ อุ่นลุม        นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายกฤชณรงค์ เสมอถุง    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายศรัณยู จันทร์คง         นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายศิริพล อั้งรัตนวารี       นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด