หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง รุ่นพี่ติดดาว

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สุดยอดรุ่นพี่จาก สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง

วันที่เวลาโพส 20 ธันวาคม 61 14:56 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium


     ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. และเป็นสุดยอดรุ่นพี่จาก สาขาวิศวกรรมก่อสร้าง  ในส่วนของโควต้าช้างเผือก ปี 2533 และมีดีกรีเป็นถึงประธานวิศวะรุ่นที่ 29
   
      ที่นอกจากปัจจุบันจะดำรงตำแหน่ง อธิการบดี สจล.แล้ว ล่าสุดยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) อีกด้วย

     ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ สุดยอดรุ่นพี่ติดดาว ในปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 และยังเคยเคยดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเคยเป็น นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการยุววิศวกรแห่งประเทศไทย คนแรก  อดีตเคยได้เป็นประธาน ทปอ. มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

     รุ่นพี่ติดดาวของเรายังเป็นศาสตราจารย์ ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ คนแรกของประเทศไทย เมื่ออายุเพียง 37 ปี อีกด้วย และยังได้รับการประกาศเกียรติคุณ ไอเซนฮาวร์ เฟลโลว์ชิพ ประจำปี 2012 (Eisenhower Fellowships) ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี จากมูลนิธิประธานาธิบดี ดไวท์ ไอเซนฮาวร์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการที่ ได้อุทิศตนในการวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ เพื่อยกระดับระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการน้ำ และคมนาคมโลจิสติกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เขาได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุดเจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้าด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ 5 ของโลก และยังได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นเข็มทองคำที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
  


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด