หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง เทคนิคนี้พี่แนะนำ

วิธีเซ็นสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสาร สำหรับการสมัครสอบ

วันที่เวลาโพส 17 ธันวาคม 61 14:13 น.
อ่านแล้ว 0
พี่ขวัญ AdmissionPremium
     ในการยื่นเอกสารเข้าสอบในมหาลัยต่างๆ มีเอกสารให้น้องเตรียมเป็นจำนวนมาก แต่น้องๆรู้ไหมว่า การเซ็นบนเอกสารก็เป็นส่วนสำคัญนะ เช่นในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่น้องๆต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุวัตถุประสงค์ไปด้วย ว่าใช้ในการทำอะไรบ้าง ถ้าหากน้องไม่เซ็นเอกสารมีโอกาสเป็นโมฆะได้ และทำให้เกิดอันตรายจากการนำเอกสารของน้องไปแอบอ้างทำอย่างอื่นได้อีกด้วย 

     วันนี้พี่มีวิธีเซ็นสำเนาเอกสารสำหรับสมัครสอบ TCAS รอบแรกนี้ เพื่อให้น้องๆได้นำไปใช้ได้ในทุกกรณีอีกด้วย


1.ขีดเส้นทับบนเอกสาร
ขีด2 เส้น คล่อมที่รูปเพื่อป้องกันการตัดต่อภาพ และไม่ควรขีดทับใบหน้า

2.เขียน "สำเนาถูกต้อง"
เขียน "สำเนาถูกต้อง" ในทุกกรณี

3.เซ็นชื่อ สกุล
เมื่อลงลายเซ็นแล้ว ต้องเขียนตัวบรรจงกำกับด้วย 

4.ใช้สำหรับสมัครสอบ (โครงการ+มหาวิทยาลัย) เท่านั้น
ทุกครั้งที่เซ็นสำเนาเอกสาร ควรเขียนระบุวัตถุประสงค์ในการเซ็นสำเนา เช่น ใช้สำหรับสมัครสอบรอบโควตาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น


 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด