หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง รุ่นพี่ติดดาว

นศ.วิศวะ ลาดกระบัง ชนะเลิศ "STEM Robotics Contest" การประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์

วันที่เวลาโพส 11 ธันวาคม 61 15:05 น.
อ่านแล้ว 0
ทีมงาน AdmissionPremium
เรียกว่ารู้จักการประยุกค์ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ และเป็นการฝึกฝนทักษะที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนได้อย่างดี สำหรับน้องๆ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ "STEM Robotics Contest" การประดิษฐ์และควบคุมหุ่นยนต์ 


โดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย นายรัฐศาสตร์ สิทธิมงคล  นายเศรษฐการณ์ กลัดกันแสง และนายวริทธิ์ธร สัมพันธกิจ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท 

พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีประเภท IoT การแข่งขัน Coding Thailand และ การแข่งขัน e-sports จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา: 
KMITL 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด