หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง

คณะดีพี่บอกต่อ

เปิดหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน ครั้งแรกของไทยสร้างโอกาสในตลาดทุนที่เหนือระดับ

เทคโนโลยีถูกแทรกซึมเข้าไปในทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดั้งเดิมหรือรูปแบบดิจิทัล ภาคการเงินก็มีการเข้ามาของเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่มีการใช้ “เอทีเอ็ม (ATM)” นับเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีต ...

เจาะลึก กลุ่มวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรอินเตอร์) สร้างโลกยุคใหม่เพื่อเจนอัลฟ่า

ในโลกที่เทคโนโลยีทำให้เราเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน ภาษากลายมาเป็นทักษะจำเป็นที่ต้องมีควบคู่ไปกับความรู้ในการทำงาน และ รู้หรือไม่ว่า! วิศวกรเป็นหนึ่งในกลุ่มแรงงานฝีมือ ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบอาชีพได้ ...

เรียนศิลปศาสตร์ ญี่ปุ่น ที่ สจล. สร้างอาชีพหลากหลาย รายได้ไม่ธรรมดา

จุดเด่นของที่นี่ จุดเด่นของการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นที่นี่นั้น นอกจากจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นแล้ว ยังมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในญี่ปุ่นอีกด้วย เพื่อเปิดเวทีจริงให้แก่นักศึกษาสามารถใช้ได้จริงแน่นอนในการทำงานในอนาคต ...

เบื้องหลังความสำเร็จบนรางรถไฟ กับสาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง

ในอนาคต ประเทศไทยจะมีการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ทำให้ตลาดงานของวิศวกรเกี่ยวกับระบบทางรางมีความจำเป็นสูงมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้ทันโลก สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง ...

เปิดตัวหลักสูตรใหม่ กับ เชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientist Chef) ทางเลือกใหม่กับการเรียนทำอาหาร

หลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อผลิต “เชฟนักวิทยาศาสตร์” หรือ “Scientist Chef” การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการบูรณาการความรู้และทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น ทักษะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ...

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากผลงานเรื่อง “ต้นแบบเครื่องผลิต รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม”

รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ และทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ผศ.ดร.รัชนก สมพรเสน่ห์ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา ดร.ศักดิ์วิบูลย์ จันทราษี ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์ ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ ...

มารู้จักกับ "​วิศวกรรมอาหาร" ให้มากขึ้น ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งผลให้มีวัตถุดิบมากมายและหลากหลายที่สามารถนำมาต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร วิศวกรอาหารจึงมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการนี้ ...

มารู้จักกับ...สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม หลักสูตรแรกในประเทศไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมดนตรี กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และสามารถประยุกต์ร่วมกับธุรกิจได้ทุกแขนง รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ธุรกิจอีกมากมาย และหลากหลายยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ได้ผลิตวิศวกรด้านดนตรีคุณภาพที่สามารถยกระดับธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ...

จบแล้วเป็นนักบินได้เลย....วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจการบินมีการขยายตัวอย่างมาก บุคลากรการบินจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น จึงเกิดหลักสูตรการบินเพื่อรองรับส่วนนี้ และพร้อมจะทำให้คนธรรมดาไม่จำกัดเพศที่ฝันอยากเป็นนักบินได้มีโอกาส ...

นักเคมี ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องแล็บ...กับ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปัจจุบันนี้เคมีมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการเติมโตทางอุตสาหกรรมมาก จึงมีความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเคมีอุตสาหกรรม ดังนั้น ...

มารู้จักกับ​ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื่องจากลักษณะงานของโปรแกรมเมอร์ หรือ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในปัจจุบันจะต้องทำงานอยู่บนฐานของเทคโนโลยีต่างๆ และในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ ...

สจล. เปิดตัววิชาใหม่ “Fun with AI สนุกกับปัญญาประดิษฐ์ ” ครั้งแรกของประเทศไทย เรียนผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม ปี 62 นี้

วันที่ 21 ม.ค. 2562 ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. เปิดตัวรายวิชา “สนุกกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ Fun with ...