หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง

TCAS 5 รอบ สจล.

รวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

โควตาสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา จำนวนรับ 70 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์-20 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม คลิก วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จำนวนรับ 200 ที่นั่ง ...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับรอบโควตา ถึง 1 มีนาคม เท่านั้น!

โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนเครือข่าย MOU จำนวนรับทั้งหมด 80 คน GPAX 2.50 เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2562 หลักสูตรที่เปิดรับ -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

วิธีจัดการสิทธิ์ เมื่อติด TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ PORTFOLIO

TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ PORTFOLIO ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ใน ระบบ MyTCAS เพื่อไม่ให้พลาด หรือ เสียสิทธิ์ ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในปีนี้กัน โดยขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 1 ให้ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบเพื่อรวจสอบรายชื่อตนเอง ...

รวมประกาศผู้มีสิทธิ์ Clearing House รอบ Portfolio ปี2562

> วิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ โครงการเรียนดี ช้างเผือก http://bit.ly/2TmeTgM โครงการรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ http://bit.ly/2Rj50yz โครงการบุตรบุคลากรสถาบันฯ http://bit.ly/2DEmstF ...

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 200 ที่นั่ง

จำนวนรับ 200 ที่นั่ง ประเภทโควตา +โควตาพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่าง +โควตาสภาเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ +โควตาโรงเรียน MOU +โควตาผลการเรียน +โควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาขาวิชาที่เปิดร...

คืนวันสอบ GAT/PAT เป็น 23 - 26 ก.พ. ตามเดิมแล้ว!!

24 ม.ค.62 นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ...

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปิดรับรอบโควตา กุมภาพันธ์นี้ 7 ที่นั่งเท่านั้น!!!

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต จำนวนรับ 7 คน หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) -สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม เกณฑ์การรับสมัคร +กำลัง / สำเร็จการศึกษา ...

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับรอบโควตา 2 ประเภท กุมภาพันธ์นี้!

TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 55 คน หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)หลักสูตร 4 ปี -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ...

25 ที่นั่งเท่านั้น!! กับ TCAS รอบโควตา วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนรับ 25 คน GPAX 3.00 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี -วศ.บ. ...

TCAS รอบโควตา การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับ 4 กุมภาพันธ์ นี้

Seats 25 GPAX 2.75 Program B.SC. (Logistics Management)- 4 year degree Qualification +Graduated/studying in Matthayom 6 +Science-Mathematics Program or Mathematics-English program. +Graduated/studying ...