หน้าแรก TCAS เข้าใจง่ายสไตล์ พี่ลาดกระบัง

TCAS 5 รอบ สจล.

รวมระเบียบการ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

โควตาสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา จำนวนรับ 70 ที่นั่ง เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์-20 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านเพิ่มเติม คลิก วิทยาเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จำนวนรับ 200 ที่นั่ง ...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับรอบโควตา ถึง 1 มีนาคม เท่านั้น!

โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนเครือข่าย MOU จำนวนรับทั้งหมด 80 คน GPAX 2.50 เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2562 หลักสูตรที่เปิดรับ -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...