TCAS 5 รอบ สจล.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับรอบโควตา ถึง 1 มีนาคม เท่านั้น!

โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนเครือข่าย MOU จำนวนรับทั้งหมด 80 คน GPAX 2.50 เปิดรับสมัคร 4 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2562 หลักสูตรที่เปิดรับ -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ...

วิธีจัดการสิทธิ์ เมื่อติด TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ PORTFOLIO

TCAS รอบที่ 1 การรับแบบ PORTFOLIO ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ใน ระบบ MyTCAS เพื่อไม่ให้พลาด หรือ เสียสิทธิ์ ในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในปีนี้กัน โดยขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์สำหรับการสมัครรอบที่ 1 ให้ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบเพื่อรวจสอบรายชื่อตนเอง ...

คณะดีพี่บอกต่อ

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากผลงานเรื่อง “ต้นแบบเครื่องผลิต รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม”

รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ และทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ผศ.ดร.รัชนก ...

มารู้จักกับ "​วิศวกรรมอาหาร" ให้มากขึ้น ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งผลให้มีวัตถุดิบมากมายและหลากหลายที่สามารถนำมาต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร ...

มารู้จักกับ...สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม หลักสูตรแรกในประเทศไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมดนตรี กลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และสามารถประยุกต์ร่วมกับธุรกิจได้ทุกแขนง ...