คณะดีพี่บอกต่อ

เปิดตัวหลักสูตรใหม่ กับ เชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientist Chef) ทางเลือกใหม่กับการเรียนทำอาหาร

หลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อผลิต “เชฟนักวิทยาศาสตร์” หรือ “Scientist Chef” การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการบูรณาการความรู้และทักษะหลาย ...

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากผลงานเรื่อง “ต้นแบบเครื่องผลิต รีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ ต้นทุนต่ำสำหรับอุตสาหกรรม”

รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ และทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ ผศ.ดร.รัชนก ...

มารู้จักกับ "​วิศวกรรมอาหาร" ให้มากขึ้น ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารมีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง และประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ส่งผลให้มีวัตถุดิบมากมายและหลากหลายที่สามารถนำมาต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร ...