TCAS 5 รอบ สจล.

คณะดีพี่บอกต่อ

เรียน 1 ได้ถึง 2 กับหลักสูตร วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

หลักสูตร วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นแห่งเดียวที่รวมเอาหลักสูตรการบินและวิศวกรรมการบินเข้าไว้ด้วยกัน ...

เจาะลึก "กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน" สร้างโลกยุคใหม่เพื่อเจนอัลฟ่า

สำหรับน้องๆ ที่เคยตั้งข้อสงสัยว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นอันตรายจริงหรือไม่ แล้วทำไมในต่างประเทศถึงยกให้พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาด ...

ไขรหัส กลุ่มวิศวกรรม สายดิจิทัลและเทคโนโลยี “ภาคอินเตอร์” สจล.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในสถาบันสอนวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่และแข็งแกร่งแห่งหนึ่งของไทย ...